Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg

Chairman
Stockholm

Skanska, Ratos, Rezidor, Bonnier, Karolinska